För en 2-dagars kurs om god tillverkningspraxis tidigare i veckan beredde jag följande presentation. Föreläsningen startade med en sammanfattning av god vetenskaplig praxis, följt av god laboratoriepraxis som förutsättningar för tillförlitlig och öppen tillverkning inom läkemedels-, livsmedels- och jordbruksindustrin.

Insikter och feedback från deltagarna varierade från “Varför hade vi inte denna föreläsning innan vi började med våra doktorandprojekt?” till “I nästan alla jobbmeddelanden ber de om kunskap och erfarenhet inom GMP”.

Vad är din erfarenhet? Arbetar du i en GMP-miljö? Har du besökt ett labb eller företag där du bevittnade GMP-överensstämmelse första hand? Kommenterar nedan eller ta kontakt.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *